Valdybos atsakymas į bendrijos narių viešą paklausimą

Valdybos atsakymas į bendrijos narių viešą paklausimą

SODININKŲ BENDRIJOS „SODŽIUS-4“ VALDYBOS NARIŲ ATSAKYMAI

Į VIEŠĄ PAKLAUSIMĄ.

VILNIUS

2020.10.15

 1. Geriamo vandens ir nuotekų įrengimo  mūsų sodų bendrijose.
 2. Kryžiokų sodų gatvių tvarkymas sodų bendrijose.
 3. Autobuso maršruto atidarymo  sodų bendrijos gatvėmis.
 4. Kadastriniai matavimai. Sklypų ribų atstatymas.
 5. Retransliacinės antenos ant vandens bokšto.
 6. Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas.

Kad geriau suprastume S.B. „Sodžiaus-4“ priimtus sprendimus, norima paaiškinti, kad „ Sodžiaus-4“ bendrija ribojasi su dar penkiomis sodo bendrijomis ir kai kurie klausimai gali būti sprendžiami tik kartu su kitomis sodo bendrijomis. Mūsų artimiausi kaimynai yra sodų bendrijos: S.B. „Panerys“, S.B „Žaliasodis“, S.B “Aras“, S.B. „Rugelis“. Su šiomis bendrijomis yra pasirašytas 2009 m. rugpjūčio 29 d. bendras susitarimas dėl dalių bendrijoje nuosavybės atstatymo. Taip pat mes ribojamės su S.B. „Pakalnutė“, su kuria sprendžiami bendri klausimai.

 1. Norint įrengti bendrus vandentiekio tinklus visų bendrijų vardu buvo kreiptasi į UAB „Vilniaus vandenys“ dėl išdavimo prisijungimo sąlygų. Prisijungimo sąlygos buvo išduotos 2018 09 07 Nr.PS18-2635. Gavus prisijungimo sąlygas, buvo kreiptasi į projektuotojus, kad paruoštų projektą, pagal prisijungimo sąlygas. Projektuotojai paprašė už projekto paruošimą ir suderinimą – 32500 eurų. Dalis bendrijų atsisakė mokėti, pagal proporciją (kiek sodininkų yra toje bendrijoje.) tokią didelę sumą. Mūsų bendrijai reiktų mokėti – 12.734 eurus, vien tik už projektavimo darbus.

Šiandien bet kuris norintis sodininkas gali įsirengti miesto vandentiekio ir nuotekų tinklus. Kaip reiktų tą padaryti.

 1. Parašyti prašymą UAB „Vilniaus vandenims“ kad išduotų prisijungimo sąlygas.
 2. Gavus prisijungimo sąlygas susirasti projektuotoją, kuris galėtų  paruošti ir suderinti projektą. Šis projektas bus tik iki sklypo ribos.
 3. Turint projektą reikės paskaičiuoti darbų sąmatą ar nebus per brangu.
 4. Nuo sklypo ribos iki namo ruošiamas naujas projektas.
 5. Suderinus visus projektus jums liks sumontuoti nuotekų siurblinę ir atsijungti nuo jūsų gręžinio (jeigu jį turite). Gręžinys liks tik sodo laistymui.
 6. Viskas atliekama savo lėšomis.

Norit gauti Europinių lėšų paramą reikia atlikti šiuos darbus:

Išsirinkti vieną atstovą, kuris atstovautų jūsų gatvę ar akligatvį ir organizuotų visus gyventojus jūsų gatvėje ar akligatvyje, dėl visų prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų. Gauti iš visų gyventojų sutikimus, įforminti juos notarų biure kiekvienas turės asmeniškai ir pasirašyti bendrą sutikimą. Tai pat sumokėti negrįžtama  300 eurą mokestį.

1.Parašyti prašymą UAB „Vilniaus vandenims“, kad išduotų prisijungimo sąlygas.

2. Gavus prisijungimo sąlygas susirasti projektuotoją, kuris galėtų paruošti ir suderinti projektą.

3. Dalyvauti UAB“ Vilniaus vandenų“ konkurse, kad būtų pakloti Europos sąjungos lėšomis magistraliniai tinklai jūsų gatvėje iki sklypo ribų.

4.Suderinus visus projektus jums liks sumontuoti nuotekų siurblinę ir atsijungti nuo jūsų gręžinio (jeigu jį turit). Gręžinys liks tik sodo laistymui. 

Viskas atliekama savo lėšomis.

Tikiu ,kad atsiras norinčių, kurie sugebės suorganizuoti savo akligatvio prisijungimą prie vandentiekio ir nuotekų tinklų.

Kryžiokų sodų gatvių tvarkymas sodų bendrijose.

Kryžiokų sodų gatvių tvarkymas sodų bendrijose, tai yra duobių užtaisymas yra atliekamas savivaldybės lėšomis. Atnaujinant gatvių dangą taikoma pirmenybė tai gatvei už kuriuos remontą 50% sumos sumoka sodų bendrija. Mūsų gatvės yra priskirtos ketvirtai kategorijai, tai ir lėšos skiriamos, kaip lieka nuo kitų projektų.

Norint atlikti gatvių rekonstrukcija reikia ruošti projektus sodo bendrijos lėšomis.

Taip pat nėra galimybių gatvių praplėtimui, nes jau dauguma sklypų įteisinti registrų centre ir yra savininko nuosavybė. Tas turėjo būti padaryta prieš 35 metus. Pagal projektus gatvės ir akligatviai turi būti 6 metrų pločio. Kryžiokų sodų 2-oji- 8 metrai.

Visos gatvės yra priduotos savivaldybei. Jeigu būtų nepriduotos jų niekas neremontuotų.

Šiandieną turim suderintus projektus su savivaldybę asfalto atstatymui 50% kur dengia savivaldybė šių bendrų gatvių:

 • Kryžiokų sodų 5-oji, bet nesutinka prisidėti prie bendro projekto S.B „Panerys“
 • Kryžiokų sodų 4-oji, bet nesutinka prisidėti prie bendro projekto S.B „Žaliasodis“.

Jeigu šie kolektyvai sutiktų tai turėtum nuostabų asfaltą kaip ir Kryžiokų sodų 3-joje gatvėje.

Įrengus šaligatvius pagrindinėse gatvėse labai susiaurintų gatvių pravažiuojamą dalį.

Visus gatvių rekonstravimo, apšvietimo projektus gali ruošti sodo bendrija savo lėšomis. Arba to akligatvio gyventojai pateikus prašymus atitinkamai institucijai.

Turint akligatvio apšvietimo projektą sodų bendrija, kompensuos išlaidas kiekvienam sumontuotam šviestuvui po 100 eurų.

Visos mūsų sodo bendrijos asfaltuotos gatvės yra apšviestos.

Šiandien pagal projektus gatvės ir akligatviai turi būti 6 metrų pločio.

 • Autobuso maršruto atidarymo  sodų bendrijos gatvėmis.

Nuo 2020-02-07 metų visų sodų bendrijų vardu buvo pateiktas Vilniaus miesto ūkio transporto departamentui prašymas dėl gyventojų susisiekimo paslaugų su Vilniaus miesto ar bent su Santariškių rajonu.

Prašymas buvo išnagrinėtas ir buvo sudaryta komisija, kad įvertintų visą situaciją dėl autobuso paleidimo. Komisija nustatė tam tikrus trūkumus. Mūsų bendrija atliko mums skirtus darbus, tai yra:

 • suremontuoti Kryžiokų sodų 2-osios gatvės ir Kryžiokų g. asfaltą;
 • iškirst trukdančius transportui krūmus.

 Mes atlikome savo darbus.

Sodų bendrijoje ,Pakalnutė“, kur turėtų važiuoti autobusas, turėtų būti vienpusis judėjimas. Kol kas gyventojai nesutiko. Kitos gretimai gatvės yra per siauros. Autobuso maršrutas buvo numatytas ratu. Tai pat gyventojai priešinasi, kad prie jų sklypo būtų įrengta autobuso sustojimo vieta.

 •  Kadastriniai matavimai. Sklypų ribų atstatymas.

Valdyba svarstė kelių kadastrinių matavimų tikslingumą.

Nutarta, kad tai daryti nėra tikslinga, nes:

 • tai labai brangiai kainuoja. Visus kadastrinius matavimus turi apmokėti sodo bendrija
 • net ir turint tokius matavimus tai nesuteikia kažkokios pirmumo teisės reikalauti iš Vilniaus miesto savivaldybės už biudžeto lėšas tvarkyti kelius.

Svarbu, kad keliai yra perduoti į savivaldybės balansą, ir tik nuo to ar mes (kaip bendrija)norėsim prisidėti prie keliu remonto, ar ne priklausys greitesnis šios problemos sprendimas.

 •  Retransliacinės antenos ant vandens bokšto.

Vandens bokštas pastatytas valstybės nuosavybės žemėje. Tai jis tik yra mūsų teritorijos ribose. Vandens bokštas pagal pasirašyta nuosavybės susitarimą priklauso visoms bendrijoms, pagal procentinę nuosavybės dalį.

Užtikrinant geresnį mobilųjį ryšį sodų gyventojams- sodo bendrijų pirmininkų susirinkime buvo sutarta leisti TELIA ant vandens bokšto sumontuoti antenas atitinkančias visus saugumo reikalavimus.

Lėšas naudoti centriniam vandentiekio magistralinių tinklų remontui ir infrastruktūros atstatymui.

Papildomai buvo kreiptasi į nepriklausomą Nacionalinio visuomeninės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentą, kad įvertintų NVS tyrimų rezultatus.

Tyrimo išvada: Elektrinio lauko stipris, magnetinio lauko stipris, magnetinio srauto tankis ir energijos srauto tankis neviršija Lietuvos higienos normų.

Visi dokumentai šiuo klausimu yra turimi.

 • Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas.

 Vaikų žaidimo aikštelė yra įrengta S.B „Sodžius -4“ žemės sklype. Šis žemės sklypas yra naudojamas bendroms bendrijos reikmėm. Jo negalima nei privatizuoti nei parduoti.

Ne visi sklypo savininkai gali įsirengti savo aikšteles. Daug jaunų šeimų atsikrausto gyventi į mūsų bendriją su mažais vaikučiais ir neturi kur nors prisiglausti, o vaikšto nesaugiomis mūsų gatvėmis. Prie aikštelės įrengimo daug prisidėjo „Žaliasodžio“ ir „Panerio“ sodų bendrijų mamytės savo lėšomis.

Tai buvo skundžiama Nacionalinio visuomeninės sveikatos centrui. Buvo atvykusi komisija ir nustebo, kaip tvarkingai viskas sutvarkyta ir sakė, kad mes turime didžiuoti šią aikštele.

Taip- šiai aikštelei dar daug ko trūksta. Geriamo vandens nusiplauti rankutėm, sportinio inventoriaus, krepšinio lentos, suoliukų. Manau, kad dalį pinigėlių galima bus surinkti iš tėvelių, kurie naudojasi aikštele ir dalį skirs ir sodo bendrija. Dalis pinigų buvo skirta iš išnuomoto bokšto lėšų. Kita dalis iš įsirinktų tėvelių lėšų.

P.S. Vieniems bendrijos nariams, reikalingas autobusas, kitiems žaidimų aikštelė.

Manome, kad viskas reikalinga. Tiesiog reikia pakantumo ir tolerancijos vieni kitiems.

Norinčius prisidėti prie bendros veiklos- visada kviečiame. Kas, jei ne Jūs, kuriat bendriją. Ir kokia sukursim tokia ir turėsim. Visus kviečiu prisidėti!

                      

 Valdybos   pirmininkas                                                            A.Molis

 Nariai                                                                               E.Morkevičius

                                                                                                              L.Kuralavičienė

B.Braziulienė

                                                                                                                       S.Klusaitė

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.