Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių laikinasis įstatymas

Laba diena,

LR Seimas 2021-12-07 pritarė Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinajam įstatymui ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimams.

Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinuoju įstatymu patvirtinta laikina požeminio vandens gręžinių įteisinimo tvarka, sudarant teisines prielaidas įstatymo galiojimo laikotarpiu asmenims įregistruoti esamus ir Žemės gelmių registre neregistruotus gėlo požeminio vandens gavybos gręžinius arba įrašyti į Žemės gelmių registrą gręžinio savininko duomenis, kai šiame registre gręžinio savininko duomenų nėra, kad šie asmenys galėtų gauti leidimą naudoti požeminio vandens išteklius ir jiems nebūtų taikoma Administracinių nusižengimų kodekse numatyta administracinė ir Aplinkos apsaugos įstatyme nustatyta juridinių asmenų atsakomybė, Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatyme nustatytas didesnio tarifo mokestis už be leidimo išgautą požeminio vandens išteklių kiekį ir nebūtų Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka iš naujo apskaičiuotas (perskaičiuotas) mokestis už požeminio vandens išteklius.

Šis įstatymas siekia sustiprinti požeminio vandens išteklių kokybinę ir kiekybinę apsaugą. Įsiteisinus gręžinius gauti leidimo nereikės namų ūkiams (šeimoms), išgaunančioms mažiau kaip 10 kub. m gėlo požeminio vandens per parą, o ūkininkams – mažiau kaip 100 kub. m gėlo požeminio vandens per parą. Nustatant šį kiekį skaičiuojamas metinis vidurkis. Naudojant įstatymu leidžiamą vandens kiekį nebūtini ir vandens skaitikliai.

Įstatyme įtvirtintas vienkartinės įmokos sumokėjimas ir įskaitymas. Asmenys, kurie kreipėsi į savivaldybės vykdomąją instituciją dėl pritarimo naudoti gręžinį ar informavo Aplinkos apsaugos departamentą apie sprendimą įrašyti į Žemės gelmių registrą gręžinio savininko duomenis, per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi į savivaldybės vykdomąją instituciją ar Aplinkos apsaugos departamento informavimo dienos turi sumokėti vienkartinę įmoką, išskyrus įstatyme nurodytus atvejus. Vienkartinės įmokos dydis nustatomas pagal planuojamą išgauti požeminio vandens išteklių kiekį: jeigu planuojama išgauti iki 10 kubinių metrų per parą, mokama 50 eurų vienkartinė įmoka; jeigu 10 ir daugiau kubinių metrų per parą, bet mažiau kaip 100 kubinių metrų per parą, – 500 eurų vienkartinė įmoka; jeigu 100 ir daugiau kubinių metrų per parą, – 5 000 eurų vienkartinė įmoka. Tais atvejais, kai pagal Žemės gelmių įstatymą neprivaloma gauti leidimo, vienkartinės įmokos dydis – 15 eurų.

Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinasis įstatymas įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d. ir galioja iki 2025 m. balandžio 30 d.

Kartu Seime priimti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimai, nustatantys naują geriamojo vandens infrastruktūros perėmimo terminą – 2027 m. gruodžio 31 d.

Pastaraisiais metais Aplinkos ministeriją pasiekia vis daugiau bendruomenių nusiskundimų, kad savivaldybės atsisako perimti minėtą infrastruktūrą, todėl naujas perėmimo terminas nustatytas siekiant paskatinti savivaldybes padėti bendruomenėms spręsti apsirūpinimo geriamojo vandens ištekliais problemą. Atkreipiame dėmesį, kad savivaldybės ar jų įmonės perims tik tuos gręžinius, iš kurių vandenį gauna daugiau nei 50 gyventojų, kai tokie gręžiniai įrengti savivaldybės viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje. Tai nepalies gręžinių, iš kurių išgaunamas požeminis vanduo, skirtas naudotis individualiai.
Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.