Valdybos posėdžio protokolas

Valdybos posėdžio protokolas

SODININKŲ BENDRIJOS „SODŽIUS-4“ VALDYBOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS NR.01

VILNIUS

2020.10.15

Dalyvauja valdybos nariai: A.Molis, E.Morkevičius, L.Kuralavičienė, B.Braziulienė

Nedalyvauja S.Klusaitė dėl pateisinamų priežasčių.

Darbotvarkėje:1 . Sodininkų bendrijos nario A.Perecko gauto paklausimo svarstymas.

                           2.Valdybos darbo organizavimo principų aptarimas.

                           3.Kiti klausimai.

  1. Valdybos pirmininkas  A .Molis informavo kad gautas sodininkų bendrijos nario A.Perecko raštiškas paklausimas bendrijos valdybos nariams buvo išsiuntinėtas valdybos nariams susipažinimui. Valdybos nariams posėdžio metu  buvo pateikta dokumentų ir gautų atsakymų į paklausimus  kopijos. Konkrečiai tai liečia ant vandens bokšto sumontuotų antenų galimai keliamo radiologinio pavojaus atliktų radiometrinių parametrų išvadas, dėl kelių tvarkymo-Vilniaus savivaldybės atsakymų kopijas, dėl centralizuoto vandentiekio ir kanalizacijos sistemų projektavimo ir tolimesnių veiksmų- projektavimo sąlygų sąvado kopiją, dėl  miesto maršrutinio transporto įrengimo-savivaldybės ,Susisiekimo ministerijos dokumentų kopijas.

Nutarta bendru sutarimu: paruošti ir išsiųsti  A.Pereckui  atsakymą raštu. Bendrijos internetiniame puslapyje patalpinti atsakymą su visomis aukščiau paminėtais gautų dokumentų kopijomis platesniam bendrijos narių supažindinimui .

2.Dėl poilsio ir vaiku žaidimo zonos įrengimo.

Valdybos pirmininkas A. Molis informavo kad  aikštelė įrengta sodininkų bendrijai priklausančiame sodo sklype. Jis buvo iki nenaudojamas o sodo sklypo bendrija parduoti negali. Lieka du variantai ar atiduoti savivaldybei ji privatizuoti ar panaudoti savo reikmėms infrastruktūrai gerinti. Tokiu būdu buvo bendrijos valdybos nutarta šį sklypą panaudoti vaikų poilsio zonos įrengimui. Valdyba buvo informuota kad pagal vieno bendrijos nario skundą Buvo atliktas Visuomenės sveikatos centro patikrinimas ir jokių pastabų dėl kažkokių pažeidimų iki šiol bendrijos valdyba nebuvo gavusi. Dėl tolimesnės poilsio zonos plėtros valdyba teiks pasiūlymus sekančiam visuotiniam narių susirinkimui.

.

3.Antruoju klausimu buvo kalbėta apie būtinybę planuoti valdybos veiklą. Nutarta kreiptis į  Vilniaus susivienijimą „Sodžius“ prašant paruošti tipinį valdybos darbo reglamentą. Kol nėra patvirtinto reglamento ,bendru sutarimu nutarta  valdybos posėdžius organizuoti vieną kartą į ketvirtį ,o esant būtinumui ir dažniau valdybos pirmininko ar kitų valdybos narių iniciatyva.

3. Kiti klausimai. Valdyba nutarė pertvarkyti bendrijos internetinį puslapį, kitame valdybos  posėdyje kartu su puslapio tvarkytoju aptarti puslapio formą ir turinį kad jis butų paprastesnis ,informatyvesnis, plačiai naudojamas informacijos apie bendrijos veiklą  skleidimui .Tam tikslui bus dar kartą bendrijos nariams  į turimas pašto  dėžutes bus išplatinta informacija apie veiklos sklaidą bendrijos svetainėje bei prašymas nariams pateikti valdybai savo ar kitų [vaikai ,broliai, seserys] jums artimų žmonių  elektroninio  pašto adresus. Valdyba mano kad  turint kuo daugiau reikalingų  el. pašto adresų  išsispręstų  metami tam tikrų narių kaltinimai dėl informacijos trūkumo  apie valdybos ir bendrai bendrijos  veiklą.  Surinkti tokius duomenis pavesti bendrijos finansininkei.

Valdyba nutarė peržiūrėti samdomo santechniko darbo sutarties turinį ir jo apmokėjimo sąlygas. Išreikštas pageidavimas kad santechnikas būtų atsakingas ne tik už  magistralines  vandentiekio linijas bet ir akligatviuose esančių vandens išleidimo taškų reikalingo remonto darbus.

Valdyba rekomenduoja bendrijos nariams, kurie nori įsivesti elektros stulpuose apšvietimą, kreiptis į įmonę „ Vilniaus apšvietimas“ adresu Elektrėnų g. 1 mob. 868617097 .Norintiems tai padaryti kaip ir nutarta paskutiniame bendrijos susirinkime kompensuos 100 eurų vienai lempai.

Valdyba svarstė kelių kadastrinių matavimų tikslingumą. Prieita išvados kad tai daryti nėra tikslinga nes visų pirma tai labai brangiai kainuoja , antra, net ir turint tokius matavimus tai nesuteikia kažkokios pirmumo teisės  reikalauti iš Vilniaus miesto savivaldybės už biudžeto lėšas tvarkyti kelius. Svarbu  kad keliai yra perduoti į savivaldybės balansą ir tik nuo to ar mes kaip bendrija norėsim prisidėti prie keliu remonto ar ne priklausys greitesnis šios problemos sprendimas.

Valdyba nutarė kreiptis raštu  į kitas gretimas su mūsų bendrija esančias bendrijas dėl bendros infrastruktūros  objektų išlaikymo, aptarnavimo, panaudojimo išlaidų padengimo. Jei dėl vandens tiekimo toks susitarimas ir yra tai dėl kitų objektų-ne. Keliai, bendrijų susirinkimų  vieta prie vandens bokšto, elektros linijos, bendros poilsio ir laisvalaikio praleidimo vietos,   miesto vandentiekio ir kanalizacijos linijų tiesimas-tie klausimai  taip pat turėtų pagal poreikį apimti šiuose susitarimuose. Nutarta dėl tokio bendradarbiavimo teisinio išaiškinimo kreiptis i Vilniaus sodo bendrijų asociaciją.

Valdyba nutarė atnaujinti bendrijos skelbimų lentas bei bendrijos  teritorijos sklypų išdėstymo schemas pagal anksčiau nustatytus padalinius. Numatyti ir skelbimo lentą su schema  Bubilo ir Žvorūnos g. sankryžoje. Peržiūrėti ir atnaujinti ar, esant poreikiui, naujai pagaminti gatvių ir akligatvių rodykles.

Sekančiame valdybos posėdyje apsvarstyti klausimus susijusius  su naujų bendrijos nuostatų rengimu, vidaus tvarkos taisyklėmis, valdybos darbo reglamento paruošimu. Aptarti bendrijos visuotiniame susirinkime patvirtinto biudžeto vykdymą ir ateities planus galimai 3 metams į priekį kaip to reikalauja naujai priimtas Sodininkų bendrijų  Įstatymas.

                       Posėdžio pirmininkas                                                                                   A.Molis                      Sekretorius                                                                                                      E.Morkevičiu2.

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.