1. Koks Sodininkų bendrijos „Sodžius-4” nario mokestis? Ar S.B. mokestis visada fiksuotas ir visiems nariams vienodas? Ar įstojus į S.B. ir mokant nario mokestį yra dar kitų mokesčių?
  • Nario mokestis – fiksuotas ir vienodas visiems pagal turimus žemės arus. Metinį mokestį sudaro: pastovioji dalis – 35 Eur (apie 6 Eur už arą) ir kintanti – 10 Eur (šiemet (2020 m.) už asfalto atstatymą).
 2. Ar yra skirtumas būnant Sodininkų bendrijos „Sodžius-4” nariu ir nebūnant? Kokia nauda būnant bendrijoje?
  • S.B. nariui yra pastovūs metiniai mokesčiai. Nebūnant bendrijos nariu gaunama sąskaita, kurioje mokestis paskaičiuotas pagal metines išlaidas. Kuo daugiau S.B. išleis pinigų, tuo didesnė mokesčio dalis klius ne bendrijos nariui. Nauda būti nariu: visas pažymas projektams susijusiems su nekilnojamu turtu ir patvirtinimus yra nemokami, ne nariams – tai apmokestinama paslauga; turite balsavimo teisę susirinkime, galite rinkti pirmininką, valdybą ir pan.
 3. Kokia formule remiantis mokestis ne S.B. nariams yra paskaičiuojamas? Kuo S.B. išleidžiami pinigai susiję su ne nariams skiriamais mokesčiais? Jie gi nesinaudoja išleistų pinigų privalumais? „Kuo daugiau S.B. išleis pinigų, tuo didesnė mokesčio dalis klius ne bendrijos nariui.“, kodėl?
  • Todėl, kad jie nemoka metinio mokesčio. Skaičiuojamos metinės visos išlaidos, dalinamos iš bendrijos narių skaičiaus ir apskaičiuojamas einamųjų metų mokestis.
  • Pagal Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymą 7 str. 5 p., ne S.B. nariai moka administracinį mokestį. Visos S.B. šį mokestį skaičiuoja taip pat.
 4. Ar ne S.B. nariai turi sudaryti su bendrija sutartis?
  • Sutarties sudarinėti neprivaloma. Ne nariams išrašome sąskaitą už administravimo mokestį.
 5. Ar yra baudos už vėlavimą sumokėti nario ar ne nario mokestį? Kokios jos? Iki kada privalu sumokėti, kad nebūtų laikoma vėlavimu?
  • Susimokėti reikia einamųjų metų nario mokestį nuo 05.01 iki kitų metų 04.30. Jei vėluojama susimokėti metus laiko, mokestis už 1 arą pabrangsta 2 eurais, t.y. jei buvo mokama 6 Eur už arą, teks susimokėti 8 Eur už arą. Toks vėlavimo/pabrangimo mokestis taikomas tik nuo 2020 metų vėluojantiems susimokėti. Antstoliams paduodama informacija apie skolininkus, kai yra įsiskolinimas už 2 metus ir daugiau. Jei ne nariai nemoka administracinio mokesčio taip pat bendra tvarka atiduodami antstoliams dėl skolų išieškojimo.
 6. Kaip informuojat narius apie reikalingas įmokas? Kaip informuojat naujus narius apie bendrijos veiklą ir naudą būti joje?
  • S.B. susirinkimuose ir internetinėje svetainėje www.sodzius4.lt o kadangi nario mokestis ilgus metus nesikeičia, tai atskiro informavimo apie tai nėra.
 7. Esame gavę lapelius-kvitus į pašto dėžutę, ar tai nėra nuolat daroma?
  • Lapelius gauna skolininkai.
 8. Kas organizuoja kelių tvarkymą? Tarkime žiemą, kas valo kelius? Ir kam mokama už tai?
  • Gatves valo – Vilniaus m. savivaldybė, S.B. pirmininko prašymu, o savivaldybei nepriklausančius akligatvius – patys gyventojai.
 9. Ar reguliariai pateikiat S.B. nariams finansines ataskaitas, kur buvo panaudotos S.B. lėšos? Kokiu būdu?
  • Visuotiniuose susirinkimuose, skelbimo lentose bei internetinėje svetainėje.
 10. Gal yra kažkokios pastovios kasmetinės išlaidos?
  • Pastovios kasmetinės išlaidos yra vandens tiekimo užtikrinimui bei darbo užmokesčio fondas.
 11. Kaip galima sužinoti kuriai S.B. priklausai? Gal yra kokie žemėlapiai, planai, registrai?
  • Galima paklausti kaimynų. Pasižiūrėti planuose, kurie yra prie įvažiavimo – Kryžiokų sodų 2-osios bei Kryžiokų sodų 11-osios gatvių pradžiose.
 12. Kokia yra S.B. akligatvių priežiūra, jų remontas, asfaltavimas, apšvietimas? Kuo S.B. gali prisidėti prie akligatvių tvarkymo?
  • Akligatvių tvarkyti neapsiėmė pati savivaldybė (priėmė tik asfaltuotas gatves). Akligatviai yra valstybinė žemė, kuri nepriklauso S.B.. Tad pastarieji yra bendras juose gyvenančių gyventojų reikalas.
  • Normalu, kad akligatvyje gyvenančių narių interesas turėti kelią, kuriuo vaikai galėtų vaikščioti į mokyklą ir pan. Todėl S.B. talkina tokiems akligatviams, kur yra ištiesiamas naujas vasaros vandentiekis – konkrečiai, finansuojama 1 mašina žvyro kelio dangai atstatyti. Be to, visi norintys įsirengti apšvietimą, gali kreiptis į S.B., kuri už kiekvieną pakabintą šviestuvą kompensuoja 100 Eur, jei yra pateikiami dokumentai. Daugiau informacijos teirautis telefonu pas pirmininką.
 13. Kaip vedama S.B. buhalterija? Kokioje apskaitos programoje ir panašiai?
  • Buhalteriją veda S.B. buhalterė, pagal visus LR teisės aktų numatytus reikalavimus. Apskaitos programos nenaudojame.
 14. Kodėl negali bendrijos nariai susipažinti su banko išrašu?
  • Banko išrašas – darbinis dokumentas. Galite užeiti pas buhalterę ir susipažinti. Oficialus viešas dokumentas apie finansinę informaciją yra metinė finansinė ataskaita, su lydinčiais dokumentais, kurią be kita ko, detaliai patikrina bendrijos revizijos komisija. Ji patalpinta internetinėje svetainėje .
 15. Bendrijos revizijos komisija kaip ir valdybos nariai irgi dirba neatlygintai? Kiek narių joje?
  • Taip, neatlygintinai. Yra 3 nariai, kuriuos renka sodų bendrijos nariai, susirinkime.
 16. Kiek valdyboje yra narių?
  • 5 nariai.
 17. Kodėl valdybos nariai nemoka nario mokesčio?
  • Pagal visuotiniame susirinkime priimtą sprendimą. Valdybos nariai, išskyrus pirmininką, už savanorišką darbą yra atleisti nuo metinio nario mokesčio – 35€. Praėjusios kadencijos valdyba atsisakė nuo šios nuolaidos.
 18. Per kiek laiko atsakote į el. laišku pateiktus bendruomenės narių paklausimus (kalbu apie einamus ir paprastus klausimus, o ne aiškinamuosius raštus)?
  • Einamus klausimus prašau užduoti telefonu, taip atsakau iš karto.
 19. Kas yra Vilniaus susivienijimas ,, Sodai“ ?
  • Tai visas sodų bendrijas vienijantis organas.