Nuo 2020 m. įsigalioja Sodininkų bendrijų įstatymo pakeitimai

2019 m. pabaigoje Seimas priėmė Sodininkų bendrijų įstatymo pakeitimus. Nustatyti nauji teisiniai santykiai tarp sodininkų bendrijų ir kitų fizinių bei juridinių asmenų, patikslintos nuostatos dėl sodininkų bendrijai nepriklausančių žmonių, atnaujinta bendrijos narių susirinkimų tvarka.

Galiojančią suvestinę įstatymo redakcija rasite Seimo teisės duomenų bazėje: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.224480/asr.

Parašykite komentarą